Wie zijn we?

De Camerata Ostendia is organisch gegroeid uit de korengroep De Muzeschuit – Ter Duinenkantorij die in 1970 door André en Mia Schollaert-Cops opgericht werd. Koorleden die het kinder- en jeugdkoor De Muzeschuit ontgroeiden maar nog te jong waren om bij de volwassenen van de Ter Duinenkantorij aan te sluiten, konden doorstromen naar de in 1982 opgerichte Camerata.

Van gelauwerd jongerenkoor evolueerde de Camerata naar een dynamisch dameskoor.  Ze werd hierbij gestuurd door een schare getalenteerde dirigenten: Mia Cops,  Elisabeth Schollaert, Philippe Benoit, Koenraad Hinnekint, Dieter Staelens, Reinhard Andries, Dieter Staelens, Jeroen Keymeulen, Koen Vits, Hans Helsen en Pascale Lestaeghe. Het koor staat nu onder de bezielende leiding van

Door dit jarenlange samen zingen vormt de Camerata Ostendia een hechte groep, waar de vreugde van het zingen en de vriendschap centraal staan. Dit is te horen in de mooie, homogene koorklank. De Camerata ambieert dan ook een werking op een beter amateurniveau, hierbij ondersteund door professionele muzikanten.

undefined

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close